PROJECTE SÒLS I CANVI CLIMÀTIC
Mapa de sòls de la Vall del Riu Madriu
Center Zoom In Zoom Out Zoom Box Zoom To Fit Info
Tool
1°35.887' E:42°32.564' N 1:110000
FindArrow
Find:
Within:
LayersArrow
Perfils de sòl
Corbes Nivell 100 m
Field Pedons Label
Rius Principals
Field pedons
USDA Soils Textures
Laboratory soils colors
Chemical soils analysis
Estanys
Antrosòls úrbics
Fluvisòls dístrics i úmbrics
Histosòls i Gleysòls
Leptosòls dístrics i lítics
Regosòls dístrics i úmbrics
Regosòls dístrics i úmbrics amb aflorament de roca
Nom Poblacions
Pics Principals
Rius_Madriu
Poblacions
Vall Madriu
Estat
LegendArrow
Legend